Säkrare3

Drunkning är den främsta dödsorsaken för barn under 5 år.

Den traditionella simskolan startar inte förrän vid ca 6 års ålder samtidigt som de flesta barn som dör gör det före den åldern.

Tyvärr finns risken att drunkningsolyckorna ökar i samma takt som de s.k. trädgårdspoolerna ökar i antal.

Drunkning går att förhindra. Genom en ökad medvetenhet kring de punkter som motverkar drunkning kan barnen som skulle dött genom en drunkningsolycka fortsätta att växa upp till vuxna personer.

Konceptet Säkrare 3 (som ursprungligen startade i USA som Safer 3) har tagits fram för att samordna de resurser i samhället som kan hjälpa till att samverka mot drunkning. Säkrare 3 är ett enkelt sätt att beskriva de viktiga saker som vi måste tänka för att förhindra drunkning.

Säkrare 3 bygger på tre ”skyddande lager” som alla måste finnas där samtidigt: Säkrare barn, säkrare vatten och säkrare respons (Hjärt-lung-räddning).

Vi som driver simskolor har en väldigt stor och viktig roll.

I simskolan kan du som instruktör göra följande:

  • Stöd Säkrare3 genom att sprida budskapet. På sakrare3.se finns en pdf att ladda ned.
  • Ta emot barn tidigt. Från 3 månaders ålder kan man börja lära sig livräddande kunskaper.
  • Prata om livräddning och drunkningsrisker med föräldrarna
  • Lär ut de livräddande färdigheterna (hålla andan, ramla i vattnet på olika sätt, sparka sig upp till ytan, rotera tillbaka till kant, rotera över till rygg, flyta)
  • Lär ut respekt för vattnet
  • Begränsa användningen av simhjälp så det inte blir falsk trygghet.
  • Informera föräldrarna om att de alltid måste övervaka sitt barn. Ett barn är aldrig vattensäkert.
  • Prata om flytvästar (funktion och hur man använder dem) och låta barnet prova.
  • Informera föräldrarna om att man alltid måste hägna in vatten (pooler, dammar).
  • Informera om/lär ut Hjärtlungräddning

Följ gärna Säkrare3 på Facebook!