Bra att tänka på

Om du av någon anledning ej gått Barnolycksfallsutbildning och HLR-utbildningen i samband med grundutbildningen behöver du även boka detta så att denna är avklarad före din praktik är avslutad. Den utbildning vi erbjuder är anpassad för siminstruktörer och bygger på Kardiologförbundets riktlinjer. 

Ha framförhållning gällande diplomeringen. Det kan vara väntetider så var ute i god tid. Om du måste vara färdig ett visst datum är det viktigt att du informerar om detta.

Tips från de som gått tidigare utbildningar:

– Ta tillfället i akt att få denna viktiga kunskap och utbildning om barn, föräldrar, vattensäkerhet, vattenvana, beteenden, övningar osv genom denna utbildning. Du kommer alltid att ha nytta av den kunskapen. Jag är otroligt glad över att jag fått möjlighet att gå utbildningen!

– Parallellt med praktiken bör du börja fundera kring ”varför” olika övningar görs och ”varför” simmar föräldrar med sina barn. Var påläst inför och under praktiken. Var frågvis! Fundera också på varför du vill jobba som instruktör!

-Gör så mycket praktik som du bara kan. När du är diplomerad står du ensam.

-Läs noga i Babysimboken inför varje praktiktillfälle och skriv ner alla frågor direkt efter praktiktillfället. Det är lätt att glömma.

-Be instruktören om en planering redan innan lektionen så att du kan följa tanken och läsa på syften med övningarna redan innan.