Filmning av praktiska kunskaper

För att få hålla i egna grupper ska man vara diplomerad Siminstruktör 0-2 år. För att bli diplomerad krävs följande:

 • Godkänd teoretisk grundutbildning, dvs fullgjort deltagande på alla momenten samt godkänt skriftligt prov.
 • Praktikintyg. Här ska bedömning från handledare bifogas.
 • Minst 30 h praktik under handledning.
 • Fullgjort och fått godkända praktikuppgifter.
 • Fullgjort hjärtlungräddningsutbildning
 • Fullgjort barnolycksfallsutbildning
 • Godkänt praktiskt moment. Filmning.

Allt underlag skickas in samtidigt inom ett år efter grundutbildningen . Bedömning sker i turordning. Ibland uppstår väntetider, så var ute i god tid.

När diplomering skett skickas diplomet till instruktören. Utlåtandet skickas till instruktören, den som skickat instruktören på utbildning samt till Svenska Babysimförbundet.

Diplomerad instruktör av Linnéas Simskola är godkänd instruktör av Svenska Babysimförbundet.

Vid eventuella frågor kontakta: info@linneassimskola.se

För att dina praktiska färdigheter ska kunna bedömas ska du skicka in en film som kommer att bedömas. OBS! Skriv namn på filmen! Om det är flera instruktörer på samma film behövs en förklaring om vem som är vem på filmen!

Filmen ska visa hur du instruerar en grupp. Filmen ska vara 10 – 20 min. Den behöver inte redigeras. Formatet kan med fördel vara digitalt (t ex länk till youtube eller DVD/CD).

Det som bedöms är följande:

 • Kunskaperna som sådana. Har instruktören den grundläggande kunskapen och förståelsen?
 • Förmågan att förmedla kunskapen och syftet med övningarna till föräldrarna. Både den pedagogiska förmågan samt den sociala aspekten bedöms.
 • Aktiv undervisning. Ej passivt socialiserande.
 • Inkännandeförmåga. Förmågan att avläsa barn och föräldrar. Sker undervisningen på barnets villkor?
 • Flexibilitet. Förmågan att kunna se alternativa övningar med samma syfte.
 • Förmågan att kunna anpassa övningen till åldern.
 • Positivitet och entuiasm. Förmågan att sprida glädje och trygghet.