Praktik

Den teoretiska utbildningen är en viktig del, men praktiken är minst lika viktig.
Praktiken är din insats för att bli en bra instruktör. Var aktiv! När du väl börjar arbeta som instruktör är du nästan alltid ensam och ofta utlämnad till det du redan har lärt dig!

Minst 30 timmars (40 x 60 min) praktik krävs för att bli godkänd baby-siminstruktör. Minst 10 h av dess krävs före utbildningen.
För att du ska få ut så mycket som möjligt av praktiken rekommenderar jag dig att lägga upp det på följande sätt. Under praktiken ska du fylla i dina praktikuppgifter och även se till att praktikintyget blir ifyllt.

Fas 1: Observatör och helhet
Minst 10 timmars praktik ska göras före grundutbildningen. Då får du inblick i instruktörsyrket och har lite att relatera till när du går den teoretiska utbildningen. Dessa 10 timmar görs lämpligen från land. Då ser du verksamheten i vattnet på ett helt annat sätt. Du får överblick och ser saker som händer även där instruktören inte är. Du ser dessutom vad som händer kring bassängen. Du står vid bassängen och observerar, ser helheten och antecknar. Ta reda på vilken typ av grupp du ser och hur gamla barnen är. Stanna gärna kvar efter passet och ställ frågor till instruktören.

Efter grundutbildningen ska du göra 30 minst timmars praktik. Totalt ska alltså minst 40 h praktik göras. Ofta behövs betydligt mer innan man känner sig redo. Inför varje praktiktillfälle ska du ta kontakt med instruktören som håller det simpasset. Instruktören kan då sända sin planering till dig samt berätta om det är något speciellt som ska hända under den kommande lektionen.

Fas 2: Observatör och detaljer
Din uppgift är att vara som en skugga efter instruktören som håller i lektionen. Du följer instruktören som ett ”frimärke” och lyssnar uppmärksamt på hur instruktören instruerar och bemöter familjerna i vattnet. Det är lätt att vilja interagera mer med familjerna än vad du bör göra i detta läge. Här ska du bara ta in och observera.

Fas 3: Aktivitet, ledande, planerande
Nästa fas är att du själv, efter att instruktören som leder lektionen haft genomgång och gemensamma övningar, tar kontakt med och hjälper familjerna med de övningar som du känner att du behärskar.

Mot slutet av praktiken kan det vara bra att ha ytterligare någon timme från land för att få helhetssynen igen.

Egna lektioner under handledning:
Under fas 2 – 3 ska du så snart som möjligt börja hålla delar av lektionerna själv. Detta ska göras i samarbete med din handledare. Handledaren berättar vilka moment som ska gås igenom och du får sedan utifrån det planera momentet eller lektionen. Börja med delar av lektionen och öka successivt så att du innan praktiken är slut har hållit i flera lektioner helt själv.

Praktikschemat lägger du upp efter följande principer:

• Gärna 10-15 h med samma grupper och instruktör. Det blir i dessa grupper som du sedan själv håller i lektionerna. Därför är det extra viktigt att du lär känna och etablerar kontakt med dessa familjer.

• Praktikpass med olika instruktörer. Tanken med att se olika instruktörer är att du får en uppfattning om att vi undervisar lite olika även om vi alla följer samma mål och samma kursplaner.

• Rutiner. För att du ska få se de praktiska kunskaperna kring rutiner på det bad du ska arbeta på ska du även ha varit med och sett hur man ställer i ordning inför ett pass respektive plockar undan efteråt. (Gäller om du är anställd och ska arbeta på ett bestämt ställe, annars ska du givetvis göra detta när du börjar jobba på ett nytt ställe.)

• Närvara vid en teorilektion (Lektion 1, Nybörjare). För att du själv ska veta vilken information som familjerna får innan de börjar bada.

• Besök på annat babysim. Du bör besöka ett annat babysim för att få perspektiv på tillvaron. Varje babysim har olika inriktning och det finns alltid godbitar att plocka upp! Se gärna register på www.babysim.com eller Simskoleföreningen för baby- och barns hemsida www.simskoleforbundet.se  för adresser och telefonnummer.

• Självständigt hålla i flera lektioner. När du börjar känna dig redo att stå på egna ben är det dags att hålla egna lektioner under överinseende av en instruktör. Välj de grupper som du har lärt känna mest under praktiktiden. Diskutera med din handledare om planeringen för gruppen och be denne om synpunkter om hur du hållit lektionen. Snart står du på egna ben, och du behöver alla tips du kan få! Under denna tid är det lämpligt att filma det som krävs för diplomeringen.

Uppföljning av praktiken

Boka in ett möte med din handledare mot slutet av praktiken för en uppföljning och utvärdering. Ta med utvärderingsblanketten till det tillfället.

Direkt efter avslutat praktikpass är det bra om du dröjer kvar en stund för en kort utvärdering av det tillfället. Det kan nämligen vara svårt att få feedback och möjlighet att få svar på frågor i bassängen under lektionernas gång. Begär även att du får ta del av den rapport som instruktören skriver.