Till dig som är ansvarig

 

Du som utbildar dina instruktörer genom oss ska känna dig fullständigt trygg i processen. Du får kontinuerlig information om hur det går för den blivande instruktören under processens gång.

Behöver du hjälp att lägga upp praktiken för din blivande instruktör eller har andra frågor är du alltid välkommen att diskutera det med mig. Väljer du att utbilda dina instruktörer hos oss har du alltid rätt att vända dig till oss i alla slags frågor.

Tycker du att det är svårt att fylla i praktikintyget? Hur ska man kunna bedöma en praktikant? Läs gärna informationen på dessa sidor. Tveka inte att kontakta oss för att få ytterligare riktlinjer.

När praktikanten blivit diplomerad Siminstruktör 0-2 år, är denne även godkänd av Svenska Babysimförbundet.

För att få hålla i egna grupper ska man vara diplomerad Siminstruktör 0-2 år.

Ingen ska behöva känna någon press på sig att börja undervisa innan denne är trygg i sin roll. Olika personer behöver olika mycket praktiktimmar. Minimikravet är 40 h (minst 10 h före) men en del personer behöver betydligt fler timmar.