Vi har utbildningar både online och På-plats. Båda utbildningen motsvarar samma typ av kunskap och det krävs i båda fallen samma underlag för att bli godkänd och diplomerad instruktör. I båda fallen behöver du minst 30 h praktik, praktikintyg och praktikuppgifter förutom den teoretiska utbildningen. Det är kanske inte självklart vilken sort du ska välja så därför kommer här för- och nackdelar med båda utbildningarna:

Online fördelarOnline nackdelarPåplats fördelarPåplats nackdelar
Du lägger upp utbildningen själv under 3 månaderDu måste vara strukturerad så att du får det gjort på ett bra sätt inom den avsatta tidenDu fokuserar helt på utbildningen i två dagarDet är mycket intensivt och mycket information på kort tid
Du kan varva teori med praktikDu ser inte hur vi jobbarDu får öva på dockor och på riktiga barnDet kostar mer med resa och boende
Det är mer tid för att förklara och filmer som beskriverDu får inte lika mycket personlig kontakt med ossDu får träffa andra deltagare IRLDu är borta minst 2 hela dagar hemifrån