Hjärtlungräddning- och barnolycksfallsutbildning 14 juni 2022

795 kr exkl moms

Lär dig livräddande första hjälpen och hjärt-lung-räddning för vuxna och barn. Specialutformad för siminstruktörer. Krävs för att bli diplomerad siminstruktör.

Hjärtlungräddning- och barnolycksfallsutbildning 14 juni 2022

795 kr exkl moms