Praktik

Den teoretiska utbildningen är viktig, men praktiken är minst lika viktig.
Praktiken är din insats för att bli en bra instruktör. Var aktiv! När du väl börjar arbeta som instruktör har du stor nytta av det du redan har lärt dig!

Minst 30 timmars praktik krävs för att bli godkänd babysiminstruktör. Minst 8-10 h av dessa rekommenderas före grundutbildningen. Ofta behövs betydligt mer innan man känner sig redo. Inför varje praktiktillfälle är det bra att ta kontakt med instruktören, som då kan sända sin planering till dig samt berätta om det är något speciellt som ska hända under den kommande lektionen.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av praktiken rekommenderar jag dig att lägga upp det på följande sätt:

Fas 1: Observatör och helhet (före grundutbildningen).

Du får en inblick i instruktörsyrket och har något att relatera till när du går den teoretiska utbildningen. Dessa 10 timmar görs lämpligen från land, eftersom du då kan observera verksamheten i vattnet på ett helt annat sätt. Du får överblick och ser saker som händer även där instruktören inte är. Du ser dessutom vad som händer kring bassängen. Ta reda på vilken typ av grupp du ser och hur gamla barnen är. Stanna gärna kvar efter passet och ställ frågor till instruktören.

Fas 2: Observatör och detaljer
Din uppgift är att vara som en skugga efter instruktören som håller i lektionen. Du följer instruktören som ett ”frimärke” och lyssnar uppmärksamt på hur instruktören instruerar och bemöter familjerna i vattnet. Försök att stå emot viljan att interagera med familjerna och fokusera istället på att ta in och observera.

Fas 3: Aktivitet, ledande, planerande
I nästa fas ska du själv, efter att ansvarig instruktör haft genomgång och gemensamma övningar, ta kontakt med och hjälpa familjerna med de övningar som du känner att du behärskar.

Mot slutet av praktiken kan det vara bra att ha ytterligare någon timme från land för att få helhetssynen igen.

  • Egna lektioner under handledning:
    Under fas 2 – 3 ska du så snart som möjligt börja hålla delar av lektionerna själv. Detta ska göras i samarbete med din handledare. Handledaren berättar vilka moment som ska gås igenom och du får sedan utifrån det planera momentet eller lektionen. Börja med delar av lektionen och öka successivt så att du innan praktiken är slut har hållit i flera lektioner helt själv.

 

Praktikschemat lägger du upp efter följande principer:

  • Gärna 10-15 h med samma grupper och instruktör. Det blir i dessa grupper som du sedan själv håller i lektionerna. Därför är det extra viktigt att du lär känna och etablerar kontakt med dessa familjer.
  • Praktikpass med olika instruktörer. Tanken med att se olika instruktörer är att du får en uppfattning om att vi undervisar lite olika även om vi alla följer samma mål och kursplaner.
  • Rutiner. För att du ska få se de praktiska rutinerna där du ska arbeta är det bra att vara med och ställa i ordning inför ett pass och plocka undan efteråt.
  • Närvara vid en teorilektion (Lektion 1, Nybörjare). För att du själv ska veta vilken information som familjerna får innan de börjar bada.
  • Besök på annat babysim. Du bör besöka ett annat babysim för att få andra perspektiv. Varje babysim har olika inriktning och det finns alltid godbitar att plocka upp! Se gärna register på Simskoleförbundet för Baby och Barns hemsida www.simskoleforbundet.se för adresser och telefonnummer.
  • Självständigt hålla i flera lektioner. När du börjar känna dig redo att stå på egna ben är det dags att hålla egna lektioner under överinseende av en diplomerad instruktör. Välj de grupper som du har lärt känna bäst under praktiktiden. Diskutera med din handledare om planeringen för gruppen och be denne om synpunkter om hur du hållit lektionen. Snart står du på egna ben, så ta vara på alla tips du kan få!

Uppföljning av praktiken

Under praktiken ska du fylla i dina praktikuppgifter och även se till att praktikintyget blir ifyllt.

Boka in ett möte med din handledare mot slutet av praktiken för uppföljning och utvärdering. Ta med utvärderingsblanketten till det tillfället.

Passa på att ställa frågor för utvärdering till din handledare direkt efter avslutat praktikpass. Det är svårt att få feedback och svar på frågor i bassängen under lektionernas gång. Begär även att få ta del av den rapport som instruktören skriver.