Till dig som är ansvarig

Du som utbildar dina instruktörer genom oss ska känna dig fullständigt trygg i processen. Av oss på Linnéas Simskola får du kontinuerlig information om hur det går för den blivande instruktören under processens gång.

Behöver du hjälp att lägga upp praktiken för din blivande instruktör eller har andra frågor är du alltid välkommen att diskutera det med oss. Väljer du att utbilda dina instruktörer hos oss kan du alltid vända dig till oss i alla slags frågor.

Tycker du att det är svårt att fylla i praktikintyget? Hur ska man kunna bedöma en praktikant? Läs gärna informationen på dessa sidor. Tveka inte att kontakta oss för att få ytterligare råd.

När praktikanten blivit diplomerad siminstruktör 0-2 år, är hen även godkänd av Simskoleförbundet för Baby och Barn.

För att få hålla i egna grupper rekommenderar vi att en instruktör ska vara diplomerad siminstruktör 0-2 år. Ingen ska behöva känna någon press på sig att börja undervisa innan hen är trygg i sin roll. Olika personer behöver olika mycket praktiktimmar. Minimikravet är 30 h men en del personer behöver betydligt fler timmar.